Welkom

PJ PARTNERS is het Zuid-Hollandse expertisecentrum voor jeugd, leefbaarheid en participatie. PJ PARTNERS biedt praktische en resultaatgerichte ondersteuning aan gemeenten, professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties. Kernbegrippen zijn het betrekken van groepen en individuen bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en het hanteren van een integrale benadering.

LEEFBAARHEID

ONDERVERDELING
  • Vrouwen in besturen en politiek
  • Inrichting van buitenruimten

Er is een gebrek aan sociale samenhang in buurten en wijken van steden. De leefbaarheid staat onder druk, in zowel steden als in plattelandsgebieden. Mensen binden zich niet meer vanzelfsprekend aan een gezin, school, buurt, vereniging, (lokale en centrale) overheid of een politieke partij. De samenleving is diverser en complexer geworden en daarmee onoverzichtelijker. Dit voedt soms het denken in tegenstellingen en versterkt de spanning in wijken en buurten en in plattelandsgebieden. Daarbij worden er, mede door de informatietechnologie, steeds hogere eisen gesteld aan de deelnemers van deze samenleving.

Wij zien het als onze opdracht om gemeenten en instellingen te adviseren over succesvolle manieren om die leefbaarheid te bevorderen. Dit past ook in het gedachtegoed van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met de in 2007 ingevoerde Wmo wordt een sterker beroep gedaan op de vrijwillige inzet en eigen verantwoordelijkheid van burgers (Civil Society). Er is sprake van een toenemende vraag naar vrijwillige inzet op het terrein van wonen, zorg en welzijn.

Pjpapartners maakt voor haar marketing gebruik van folderverspreiding. Alle inlichtingsfolders worden gemaakt en verspreid door huisaanhuisfolders.

Disclaimer: PJPartners heeft haar activiteiten gestaakt. Deze website is op geen enkele wijze meer verbonden aan de eerdere organisatie. De informatie op deze website is mogelijk niet actueel en dient u te lezen in de verleden tijd.